Kennis

Ben jij klaar voor de CO2 rapportage richtlijn (CSRD)?

Werknemer in blauwe blouse achter computer in het kantoor van NextUp. Hij kijkt serieus naar zijn laptop.

CO2 uitstoot berekenen voor transport en logistiek

NextUp Software signaleert verschillen in de logistieke sector om te verduurzamen. Waar de ene klant het verduurzamen nog voor zich uitschuift, zijn andere klanten al geruime tijd bezig met meten, rapporteren of zelfs certificeren. Sommige bedrijven zijn intrinsiek gemotiveerd om hun CO2-voetafdruk te verminderen of compenseren. Anderen gaan verduurzamen om efficiënter te werken en zo kosten te drukken. De CO2-voetafdruk van een bedrijf bestaat uit alle directe en indirecte emissies die door de gehele organisatie gegenereerd worden.

Dit artikel gaat in op de aanleiding van de CO2 rapportage richtlijn (CSRD). Ook vertellen we hoe diverse partijen in de transport en logistiek hier in de praktijk mee omgaan. Daarnaast wordt besproken welke functionaliteit en rapportage NextUp aanbiedt binnen het TMS systeem. Zo is het mogelijk om de CO2-uitstoot van een vrachtwagen, koeriersbus of-fiets te berekenen.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

In november 2022 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. In deze nieuwe richtlijn staat dat vanaf 2024 steeds meer bedrijven verplicht worden te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De CSRD-richtlijn vereist van bedrijven dat ze rapporteren over CO2-uitstoot en het sociaal kapitaal, maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. Het gaat hier in eerste instantie om grote bedrijven met meer dan 250 werknemers en meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar. Voor niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt gekeken naar een lichtere CSRD-variant die voor hen beter uitvoerbaar is.

Wat houdt de Europese Co2 richtlijn in voor het MKB?

Klanten zullen in de komende jaren vaker gaan vragen om inzicht in (en reductie van) de CO2-uitstoot van transporteurs. Dat heeft te maken met het feit dat een aanzienlijke groep grote bedrijven vanaf 2025 verplicht moet gaan rapporteren over hun beleid, prestaties en impact op het gebied van milieu, mens en goed bestuur. Wanneer een transportondernemer niet voldoet aan deze eisen bestaat de kans dat ze minder aantrekkelijk wordt gevonden door huidige en toekomstige opdrachtgevers en toeleveranciers. Deze partijen kunnen en zullen op den duur andere eisen gaan stellen aan de uitvoerende partij. 

De conclusie is dat (transport)ondernemers zich niet kunt permitteren om niet verder te verduurzamen. Ons advies is daarom om nu al data te gaan verzamelen en structureren. Al is nog niet iedere ondernemer zich daar al voldoende van bewust.

Co2 uitstoot berekenen in NextUp TMS

Om CO2-berekeningen te maken die aan de eisen voldoen, heb je data én een goede rekentool nodig. Voor de calculatie, de allocatie en de rapportages van CO2-uitstoot, heb je een tool nodig die voldoet aan de Europese rekenregels van de EN16258 en de bijbehorende richtlijnen. PTV Logistics gaat daar verder op in.

Transporteurs kunnen hun CO2-uitstoot op verschillende manieren reduceren. Ze kunnen schonere voertuigen inzetten, orders combineren of ritten slimmer plannen. Ieder van deze oplossingen kan zorg dragen voor een kleinere CO2-voetafdruk, maar hoe wordt de CO2-uitstoot precies berekend?

Automatisch Co2 uitstoot berekenen en rapporteren

Elke transporteur die het NextUp TMS gebruikt kan automatisch de Co2 uitstoot van orders en ritten berekenen. Deze berekeningen voldoen aan de Europese rekenregels. Dit is een uitkomst voor transporteurs die nog niet mee bezig zijn met het berekenen van de Co2 voetafdruk of simpelweg niet weten hoe ze moeten beginnen. Ook bij transporteurs die elke maand veel tijd kwijt zijn aan het handmatig berekenen van de Co2 rapportages zorgt deze Co2-tool voor een flinke efficiëntieslag. De Co2 calculator zit automatisch in het TMS gebouwd. 

Echter hoe specifieker je configuratie, hoe beter de berekening. Zo kun je bepaalde voertuigprofielen aanmaken, zodat de software weet met wat voor type voertuig je welke route aflegt. Voor alle voertuigen met een motor of elektromotor (vrachtauto, koeriersbus, auto of elektrische fiets), kan NextUp een co2-uitstoot berekenen. Niet elk voertuig mag dezelfde route volgen. En uiteraard verbruikt het ene voertuig meer of minder dan de ander. Zo weet je meteen de reistijd, afstand, co2, tolkosten en route van je transport.

Screenshot van de software om co2 te berekenen

Co2 berekeningen voor vaste (multimodale) trajecten

Soms is een order of rit niet zo simpel als een pakketje van A naar B. Soms komen er meerdere mobiliteiten, schakels en partners bij kijken. Maar je wilt wel rapporteren over de Co2 van dat traject wat je eenmalig of regelmatig uitvoert. Daar zijn vaste Co2 trajecten voor. Een transport gaat van de ene zone naar de andere en dat heeft Co2 tot gevolg. De afkomst en bestemming kun je vastleggen, net als de variabelen. Wij helpen je met het berekenen van de losse co2 componenten welke je mooi kunt samenvoegen tot een (multimodaal) traject.

Screenshot van de software van NextUp om de Co2 uitstoot te berekenen van een rit

NextUp BI voor Co2 uitstoot rapportages

Door het NextUp TMS te gebruiken om je transport te organiseren kan je automatisch berekeningen uitvoeren en hierover rapporteren. Deze rapportages kun je downloaden en delen met je klant. Ook kunnen rapportages automatisch gedeeld worden. Zo zijn de transporteurs die met NextUp werken in controle en klaar voor een duurzame toekomst.

Dashboard van een Co2 berekening tool in een Transport Management Software systeem

Geïnteresseerd? Vraag een offerte aan!

Meer artikelen