Kennis

Optimaliseer je transportplanning met routeoptimalisatie

Voor distributeurs, logistiek dienstverleners of fabrikanten geldt dat het wagenpark en de chauffeurs een groot deel van de kosten uitmaken. Het is daarom van groot belang dat het aantal geplande kilometers wordt geminimaliseerd. Dit scheelt dagelijks in het aantal kilometers, de chauffeursuren en de hoeveelheid Co2. Naast kosten zijn er voor bedrijven die zich bezighouden met transport nog meer uitdagingen. Als transportplanner kan het een hele opgave zijn om dagelijks alle transportorders in één of meerdere routes te plannen. Zeker als er verschillende soorten voertuigen zijn die maar in bepaalde tijdvensters ingezet kunnen worden. Of denk aan voertuigen met verschillende laadcapaciteiten en vertrek- en eindlocaties. Kortom, een hele puzzel voor transportplanners. 

De oplossing voor deze transport uitdagingen is natuurlijk routeoptimalisatie. In dit artikel leggen wij uit hoe routeoptimalisatie binnen NextUp TMS werkt, en wat de vijf voordelen zijn.

Routeoptimalisatie binnen NextUp TMS

Veel klanten van NextUp maken gebruik van de ingebouwde routeoptimalisatie binnen NextUp TMS. Dit heeft als voordeel dat de ongeplande stops niet eerst naar een externe routeoptimalisatie software hoeven worden geëxporteerd. De planner kan simpelweg alle stops binnen NextUp TMS optimaliseren.  Er zijn een aantal randvoorwaarden waar de transportplanning aan moet voldoen om gebruik te kunnen maken van routeoptimalisatie.

Alles begint bij correcte data

Allereerst is het erg belangrijk voor de routeoptimalisatie dat de data in iedere order correct is. Uiteraard zal er een laad- of losadres moeten zijn. Echter, er kan ook sprake zijn van een tijdvenster, gewicht of laadmeters. Naast de orderdata is het van belang dat de stamdata van het wagenpark volledig is. Het maakt voor de routeoptimalisatie veel uit of er bijvoorbeeld met een bakwagen of een volumecombi wordt gereden.

Voor het optimaliseren van de ongeplande stops heeft de planner diverse mogelijkheden. Allereerst dient het doel bepaald te worden. Moeten de routes geoptimaliseerd worden op reistijd of juist op het aantal voertuigen? Het kan ook voorkomen dat je ervoor kiest om juist alle stops te verdelen over de beschikbare voertuigen.

Routeoptimalisatie voor planners. Alle stops en routes in Nederland.

Per optimalisatie zijn er diverse instellingen mogelijk. Denk hierbij aan het start- en eindadres van ieder voertuig. Daarnaast is het ook mogelijk per type voertuig aan te geven wat de maximale rijtijd, het maximale gewicht en het maximaal aantal kilometers is.

Omdat ieder bedrijf en iedere planning anders is vraagt ook de routeoptimalisatie om een eigen aanpak. Zo hebben planners binnen NextUp Software uitgebreide mogelijkheden om de ongeplande stops te filteren, sorteren of zelfs automatisch te voorzien van planlabels. Soms moeten alle stops geoptimaliseerd worden, en soms alleen een regio. Na het optimaliseren van een aantal stops, kun je ze handmatig nog finetunen. Het kan echter ook voorkomen dat de planner het niet eens is met de geplande route. In dat geval kan de route, of de afzonderlijke stops, weer ontpland worden. Ook is het mogelijk om stops eerst handmatig te plannen en daarna de route pas te optimaliseren. 

De voordelen van routeoptimalisatie 

Samengevat zijn er veel redenen om gebruik te maken van routeoptimalisatie. We sommen graag de voordelen nog een keer op:

  • Besparen van kosten: Door efficiënter geplande routes worden minder kilometers gereden en zijn er lagere brandstofkosten.
  • Beter voor het milieu: Optimaliseren van routes vermindert het brandstofverbruik. Dit heeft een positief effect op de CO2-uitstoot.
  •  Efficiënter omgaan met tijd: Door routeoptimalisatie kunnen leveringen sneller worden uitgevoerd.
  • Klanttevredenheid. Omdat klanten of ontvangers beter en sneller worden geïnformeerd, zal de klanttevredenheid toenemen. 
  • Inspelen op onvoorziene omstandigheden: Tijdens het transport is vaak sprake van onregelmatigheden. Denk aan verkeersvertraging, wachttijd bij de klant of langere laad- of lostijden. In dit geval kunnen ETA’s automatisch geüpdatet worden. 

NextUp biedt routeoptimalisatie aan binnen NextUp TMS in 4 varianten:

  1. Basic - maximaal 5.000 stops per dag - per optimalisatie 30 stops over 2 voertuigen
  2. Standard - maximaal 15.000 stops per dag - per optimalisatie 80 stops over 10 voertuigen
  3. Premium: maximaal 50.000 stops per dag -per optimalisatie 200 stops over 20 voertuigen
  4. Custom: tot 10.000 stops over 200 voertuigen

Wil je meer weten over routeoptimalisatie binnen NextUp TMS? Neem dan contact met ons op. 

Geïnteresseerd? Vraag een offerte aan!

Meer artikelen